Home ABOUT

ABOUT

Już od najmłodszych lat Marcelina nie rozstawała się z aparatem. Po kryjomu wymykała się z domu i rozwijała swoją fascynację fotografią. Wszystko co znajdowało się w zasięgu jej wzroku wywoływało zainteresowanie.
Stworzyła bloga w styczniu tego roku, aby w twórczy sposób wyrazić swoje myśli, inspirację, styl oraz dzielić się swoją pracą z innymi. Poza fotografią, to właśnie moda zawsze była jej głęboko zakorzenioną pasją, o czym mogą świadczyć zakupy na własną rękę już od najmłodszych lat. Marcelina’s life to nie tylko przestrzeń dla lojalnych czytelników, ale rownież doskonałe miejsce do znalezienia prawdziwej inspiracji.

 

STYLE BY MARCELINA GOŁĘBIEWSKA

From an early age Marcelina not depart from the camera. Secretly slipped away from the house and developed his fascination with photography. Everything was in her sight evoked interest.She created a blog in January this year to creatively express their thoughts, inspiration, style and share their work with others. Besides photography, it is the fashion has always been its deep-rooted passion, what can be proved by shopping on her own since she was a little girl. Marcelina’s life is not only a space for loyal readers, but also the perfect place to find true inspiration.